A Fundación Dieta Atlántica, parte activa da campaña de INLAC 'Di que si a polo menos tres lácteos ao día'

COMPARTIR EN TWITTER COMPARTIR EN FACEBOOK

INLAC, a interprofesional que engloba a todo o sector lácteo español, e a Comisión Europea uniron os seus esforzos cunha campaña que aposta por mellorar a percepción que os consumidores teñen do leite e os produtos lácteos, apoiándose en mensaxes cientificamente avaladas e explicando que hai un lácteo adecuado para cada idade e cada persoa.
 Ao longo dos próximos dous anos, mediante este programa van poñer en marcha unha serie de actuacións que perseguen alcanzar o obxectivo principal da campaña, «Dei que SI a polo menos 3 lácteos ao día», dentro dunha vida activa e unha dieta sa e equilibrada.
 
A vicepresidenta da Fundación Dieta Atlántica, no Comité científico 
Unha das vías coas que este programa busca a recuperación dun consumo adecuado de leite e produtos lácteos é mediante o traslado aos consumidores de información contrastada sobre as súas propiedades, sempre dentro duns hábitos de vida saudables e acompañados dun incremento do exercicio físico. Para iso, formouse un comité científico específico, integrado por expertos das disciplinas nas que o leite e os produtos lácteos teñen moito que achegar.
 
Este programa nace para servir de punto de encontro informativo entre o leite e os produtos lácteos e os consumidores. O traballo e a experiencia deste Comité Científico é a base sobre a que se constrúe a comunicación, que se desenvolve ao redor de tres áreas argumentais principais:

  • Propiedades do leite e os produtos lácteos
  • Beneficios do leite e os produtos lácteos para colectivos que os necesitan especialmente:
  • Deportistas, pola importancia das vitaminas.
  • Nenos/adolescentes, por favorecer un bo crecemento e desenvolvemento.
  • Adultos, pola súa contribución a unha alimentación equilibrada.
  • Muller, polos seus beneficios en momentos clave como embarazo, lactación e menopausa.
  • Terceira idade, pola súa facilidade de consumo e mastigación e achega de proteínas de alto valor.
  • Recuperación de momentos de consumo tradicionalmente asociados ao leite e os produtos lácteos:
  • Almorzo, achega de enerxía necesaria para o día.
  • Merenda, volta á tradición e alternativa á bolería industrial.

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA