A FUNDACIÓN

  • Rosaura Leis. USC- Presidenta
  •  Felipe Casanueva USC
  • Gumersindo Feijoo USC
  • Alberto Cepeda USC-Lugo
  • Secretario Xeral para Deporte, ou persoa que designe 
  • Conselleira de Pesca, ou persoa que designe
  • Conselleiro de Medio Rural ou persoa que designe
  • Diego Bellido Guerrero, Profesor Asociado de Medicina, Universidade de A Coruña
  • Federico Mallo Ferrer, Catedratico de Fisioloxía. Universidade de Vigo
  • Manuela Vaz-Velho, Profesora Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA

COMITÉ CIENTÍFICO

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA