A FUNDACIÓN

Na actualidade o Padroado da Fundación Dieta Atlántica está composto:

 • Presidente: D. Juan M. Viaño Rey
 • Vicepresidenta: Dna. Rosaura Leis Trabazo
 • Secretario: D. Carlos Alberto Gómez Otero
 • Patróns:
  1. D. Andrés Barreiro Lois
  2. D. Felipe Casanueva Freijo
  3. D. Manuel Cornes Sieira
  4. D. Jesús Oitavén Barcala
  5. D. Juan A. Vázquez Gancedo
  6. D. Alberto Cepeda Sáez
 • Patróns de honra:
  1. D. Rafael Tojo Sierra
  2. D. Aniceto Charro Salgado
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA

PADROADO

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA