A FUNDACIÓN

En la actualidad el Patronato de la Fundación Dieta Atlántica está compuesto:

 • Presidente: D. Antonio López Díaz (Reitor USC)
 • Vicepresidente: D. Felipe Casanueva Freijo
 • Secretario: D. Carlos A. Gómez Otero
 • Presidenta del Comité Científico: Dona Rosaura Leis Trabazo
 • D. Gumersindo Feijoo Costa (USC)
 • D. Alberto Cepeda Sáez (USC)
 • D. José González Vázquez ( Conselleiro de Medio Rural)
 • Dona Rosa Quintana Carballo (Conselleira do Mar)
 • D. José Ramón Lete Lasa.( SX Deporte)
 • Manuel Vila López  (SX Educación)
 • Roberto Carlos Alonso (CLUSAGA)
 • Manuel Cornes (Consello Social)
Patróns de honra
 • D. Aniceto Charro
 • Rafael Tojo
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA

PADROADO

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA