A FUNDACIÓN

Segundo os Estatutos, a Fundación ten por obxecto fomentar o estudo, a investigación e a difusión da Dieta Atlántica para a sade e o benestar da poboación. Dentro deste obxecto o padroado ter plena liberdade para determinar a actividade da Fundación, para obxectivos concretos que, a xuzo daquel, sexan os máis axeitados ou convenientes en cada momento. Son fins especfícos:

 1. A realización de estudos e proxectos de investigación de carácter multisectorial sobre a Dieta Atlántica: alimentación, nutrición, saúde, hostalaría, gastronomía, agricultura, gandaría, pesca, acuicultura, enoloxía...
 2. Estudo da influencia recíproca do descubrimento de América nos hábitos alimentarios de ambas as dúas marxes do océano Atlántico.
 3. Investigación de mercados e comportamentos de consumo.
 4. Mellora da calidade nutricional e organoléptica dos alimentos da Dieta Atlántica.
 5. Estudos de impacto.
 6. Seguridade alimentaria e trazabilidade.
 7. Restauración e turismo gastronómico.
 8. Asesoramento a todo tipo de administracións, empresas e institucións educativas e transferencia de tecnoloxía na materia.
 9. Certificación de produtos de Dieta Atlántica.
 10. Realización de actividades culturais, científicas ou doutra orde relacionadas co obxecto da fundación.
 11. Proposta e organización de estudos sobre a Dieta Atlántica.
 12. Observatorio de seguimento da Dieta Atlántica.
 13. Difusión da Dieta Atlántica.
 14. Publicacións relacionadas coa temática da Fundación.
 15. Desenvolvemento de cantos programas e accións se considere conveniente para o mellor cumprimento dos fins fundacionais.
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA

OBXETIVOS

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA