LA FUNDACIÓN

A Fundación Dieta Atlántica constitúese, por tempo indefinido, o 11 de maio de 2007, ao abeiro do artigo 34 da Constitución Española e rexese pola Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, e polas disposicións legais aplicables en materia de fundacións.

Foi declarada Fundación de interese sanitario na Orde do 11 de xullo de 2007 (DOG 19/07/2007) e tamén de interese galego na Orde do 20 de setembro de 2007 (DOG 10/10/2007).

Esta Fundación xurde co obxecto de fomentar o estudo, a investigación e a difusión da dieta atlántica para a saúde e o benestar da poboación.

A promotora da iniciativa foi a Universidade de Santiago de Compostela e a Presidencia da mesma recae no Reitor desta Universidade.

O ámbito territorial da Fundación é preferentemente a Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo de que as súas actuacións abranguen a todo o Estado Español, así como no seu caso ao estranxeiro, sempre que teñan relación co seu fin fundacional.

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA

HISTORIA

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA