FOUNDATION

At present the trustees is composed:

 • Presidente: D. Antonio López Díaz (Reitor USC)
 • Vicepresidente: D. Felipe Casanueva Freijo
 • Secretario: D. Carlos A. Gómez Otero
 • Presidenta del Comité Científico: Dona Rosaura Leis Trabazo
 • D. Gumersindo Feijoo Costa (USC)
 • D. Alberto Cepeda Sáez (USC)
 • D. José González Vázquez ( Conselleiro de Medio Rural)
 • Dona Rosa Quintana Carballo (Conselleira do Mar)
 • D. José Ramón Lete Lasa.( SX Deporte)
 • Manuel Vila López  (SX Educación)
 • Roberto Carlos Alonso (CLUSAGA)
 • Manuel Cornes (Consello Social)
Patróns de honra
 • D. Aniceto Charro
 • Rafael Tojo
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA

FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA

PATRONAGE

FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA